مهارت ها

Picture02

مهارت ها به عنوان ترکیبی از ویژگی های شخصیتی، رفتارها و نگرش های اجتماعی طبقه بندی می شوند که به افراد این امکان را می دهند تا خود را با محیط های مختلف وفق داده و به نتایج مثبت و موفقیت دست یابند.

از آنجایی که کارآفرینی امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته و به نوعی، تخصص تبدیل شده، هر کارآفرینی باید به یکسری از مهارت ها مسلط باشد تا بتواند در کسب و کاری که می خواهند راه اندازی کند به موفقیت برسد.